Bulk Handling

Wij hebben diverse oplossingen voor het transport van bulk / storgoed.

Pneumatisch Transport van bulk / stortgoed

Voordelen Pneumatisch Transport 
Ten opzichte van andere transportmiddelen biedt pneumatisch transport een aantal belangrijke voordelen:

  • Door het feit dat het transportsysteem geheel gesloten is, wordt stofvorming op de werkvloer tot een minimum beperkt.
  • Door het minimale aantal bewegende onderdelen zijn onderhoudskosten zeer laag.
  • De transportroute kan zeer complex worden uitgevoerd over bestaande leidingbruggen met complexe bochten.
  • Degradatie van het product kan tot een minimum worden beperkt.
  • Door het gebruik van wisselkleppen in de transportleiding kunnen meerdere ontvangsten worden geselecteerd.
  • Door de compacte bouwvormen kunnen bestaande transportsystemen worden vervangen door pneumatische transportsystemen.

Dense Phase transport (2-10 meter/seconde)
Dense Phase transport is het transport waarbij het materiaal zich als een prop door de leiding begeeft. De transportlucht stuwt het materiaal zich als een prop voor zich uit. Dit principe van pneumatisch transport geeft lage transportsnelheden bij een laag luchtverbruik. Als bron voor het opwekken van het transportmedium wordt vaak een compressor gebruikt (middeldruk).

Medium Phase transport (10-20 meter/seconde)
Medium Phase transport is het transport waarbij het materiaal zich op de bodem van de leiding verplaatst. De transportlucht stuwt het materiaal voor zich uit. Dit principe van pneumatisch transport geeft relatief lage transportsnelheden bij een iets hoger luchtverbruik, vergeleken met Dense Phase transport. Als bron voor het opwekken van het transportmedium wordt vaak een compressor gebruikt (lage druk).

Lean (dilute) Phase transport (15-30 meter/seconde)
Lean Phase transport is het transport waarbij het materiaal wordt gedragen door de lucht. Het materiaal zweeft in een bed van lucht. Dit principe van transporteren geeft hogere transportsnelheden bij een hoger luchtverbruik. Als bron voor het opwekken van het transportmedium wordt vaak een blower (lage druk) of een vacuumbron gebruikt.