Het D-pump systeem is een simpele, effectieve en zeer betrouwbare manier om materiaal vanuit een vertrekpunt naar één of meerdere ontvangstpunten te transporteren. Anders dan bij de DensePhase- en PD-pump werkt de D-pump op een ingstelde lage druk van 1 tot 2 bar. Hierdoor kan in een aantal gevallen worden volstaan met een blower of een lage druk compressor. De D-pump kan zowel als continu of als discontinu systeem worden uitgevoerd.