Verontreinigde lucht is minder efficiënt! De lucht die we inademen bevat verontreinigingen in de vorm van waterdamp en rondzwevende stofdeeltjes. Tijdens het samenpersen van de lucht worden deze verontreinigingen verder geconcentreerd en afhankelijk van type en ouderdom van de compressor vermeerderd met oliedeeltjes.

Moderne luchtcompressoren hebben doorgaans een ingebouwde nakoeler die de temperatuur van de perslucht bij het verlaten van de compressor verlaagt en het condensaat afvoert met behulp van waterscheiders. Hoewel dit voor sommige toepassingen voldoende is, kunnen de achtergebleven vuilen condensaatdeeltjes in de vorm van aërosolen het persluchtsysteem beschadigen en bederf of verontreiniging van het product veroorzaken.

Ingersoll-Rand heeft een compleet productaanbod dat in uw vereisten voorziet en beschikt over de expertise die nodig is voor de juiste keuze, samenstelling en installatie van een compleet systeem.