Continue injectie direct in een proces kan leiden tot enorme verbetering in efficiëntie, productkwaliteit en beperking van afval. Injector Clyde Materials Handling Ltd. heeft een keur aan producten ontworpen voor continue materiaalinjectie van fijn stof tot 12 mm granulaat, in een variatie van productieprocessen. Dat met een doseernauwkeurigheid van ca. 1 gewichtsprocent. De standaard ratio is 5:1 en de transportafstand kan tot 500 meter bedragen. De tegendruk mag maximaal 20 bar bedragen.