De TPA lijn is voorzien van de nieuwste technologie & is geschikt voor transportroutes van meer dan 500 meter lengte, met fragiele & lastige produkten, met een capaciteit van 100 ton/uur & meer. De TPA vaten zijn ontworpen om de integriteit van granulaire & poererachtige materialen te garanderen. Ze verzekeren een hoge mate van efficiëntie van het systeem.

Afhankelijk van het gekozen type transport zijn de TPA lijn transportsystemen beschikbaar in 3 types:

Standaard
De transportlijn wordt na iedere cyclus geleegd.

Volle leiding
Het transport geschiedt met een volle leiding, wat lucht & energie bespaart in vergelijking met de conventionele methode. De TPA vaten voor gebruik met een volle leiding worden toegepast om fragiele & erosieve materialen te transporteren.

Continue volle leiding
Het gebruik van 2 aaneengesloten TPA volle leiding transportsystemen maakt het mogelijk om een constante stroom van materiaal in de leiding, wat de laadcapaciteit per uur reduceert.