Fly Ash Vessels zijn zeer eenvoudige transportsystemen die tegen een uiterst lage prijs worden gefabriceerd. De systemen zijn speciaal geschikt voor het pneumatisch transporteren van vliegas. Meerdere Ashvessels kunnen op één transportleiding aangesloten worden door seriële toepassing van deze systemen. Hierdoor wordt de afgevangen vliegas uit de verschillende velden van bijvoorbeeld een ESF, naar een tussenbuffer getransporteerd waarna de vliegas door bijvoorbeeld een PD-pump of gesloten transportband naar een verder gelegen opslagsilo verplaatst wordt.