De DensePhase Pump is een simpel, effectief en zeer betrouwbaar systeem om materiaal vanuit een vertrekpunt naar één of meerdere ontvangstpunten te transporteren. Oorspronkelijk is de Densephase Pump in 1970 ontworpen voor gieterij toepassingen. Daarna heeft de DensePhase Pump wijzigingen ondergaan om het systeem geschikt te maken voor het pneumatisch transport van alle droge stoffen. Van fijne cohesieve materialen tot natte kolen.

DensePhase pumps zijn in staat producten te transporteren:

  • met een temperatuur tot 480 graden Celcius
  • met een transportcapaciteit tot 100 ton per uur
  • over een afstand tot 200 meter

Het eenvoudige ontwerp van het systeem en het gebruik van de ‘Dome Valve’, het enige bewegende deel in het systeem, staan garant voor een betrouwbaar systeem met weinig onderhoud.

Werking: 
De hopper boven de DensePhase Pump dient voorzien te worden in een niveaumeting die de aanwezigheid van te verzenden materiaal detecteert. Op dit signaal in combinatie met de vrijgave van de PLC, zal het systeem beginnen met transporteren.

Wanneer het transporteren gestart wordt vanaf het bedieningspaneel zal de volgende cyclus doorlopen worden.

De afsluiter aan de bovenzijde van het zendvat (de Dome Valve) wordt geopend, zodat het materiaal het zendvat in kan stromen. Zodra het zendvat vol is wordt de inlaat Dome Valve gesloten. Het materiaal verplaatst zich onder druk van het transportmedium in de transportleiding. Zodra het laatste materiaal het ontvangstpunt heeft bereikt vindt er een drukval plaats in de transportleiding en het zendvat. De cyclus wordt als afgerond beschouwd en de toevoer van transportlucht wordt stopgezet.

Deze cyclus zal herhaald worden, totdat:

  • er geen materiaal meer beschikbaar is voor transport
  • het systeem op het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld
  • de niveaudetectie in het ontvangstpunt aangeeft dat het ontvangstpunt vol is.